fredag den 22. juni 2012

5


de fem sanser dvs.: følelsen, hørelsen, lugten, smagen og synet. VSO.VI.126. Livet i de fem Sansers (dvs.: den timelige) Verden. PMøll.II.286. i forb. m. ejendoms-pron. (nu kun i talem., se ndf.) m. udeladelse af Sanser (ell.Sind): *denne Hendelse fortumled rent hans fem. Bagges. I.70.*Med Overlæg, med alle mine Fem. smst.II.126. jf. Oehl.I.25.have (ell. være ved) sine (fulde) fem sind, (foræld.) have sin forstands fulde brug. *Tæl over dine Sind, har du de fulde fem, | Da viid, du kommer ei med dem i Verden frem. Wess.261. Heraf kan Du see Sancho, at denne Ridder ikke har sine fulde fem Sind.Biehl.DQ.III.99. Jeg er endnu ved mine fem Sind. Leop.EB.15. Junge. – m. udeladelse af Sind (ell. Sanser): *om hand havde sine Fem, | Jeg ønsked nok at viide. Cit. ca.1720.(GkS799.103).*har I jere Fem? | Kan I ei Forskiel see paa Svinelaar, | Og Laar af Faar? Wess.200. Zetlitz.(Rahb.LB. I.608). *Odin ligefrem | Var ikke heller reent ved sine fem. Bagges.I.23. Hrz.XVIII. 28. PalM.IV.400. Feilb. jf.: (kongen) har villet dræbe en fornuftig Kone, for at ægte en anden, som ikke har dem alle fem hiemme.Eilsch. Overs. af Voltaire. Zadig.(1750). 108. i rigsspr. nu næsten kun i udtr.


være, gaa fra sine fem, (nu l. br.) være, gaa fra forstanden. *i Digter-Veddeløb | Fra de Fem og fra Forstanden | Den (dvs.: min begejstring) tør trodse hver en anden. Bagges.II.121. *Jeg maa dandse, jeg maa qvæde, | Til jeg gaaer fra mine Fem. Heib.Poet.VII.317. Men er Du da fra dine Fem, Menneske! . . Hvor Du tager paa Veie! Schaldem.CN. 174. HCAnd.X.541. S&B. jf.: *Hver, skilt fra sine Fem, forbandet af de Ni (dvs.: muser), | Greb Pennen ved Apollos Raseri. Heib.Poet.IX.379. “Jeg har tabt mine Fem! Jeg tror ikke mine Øjne!” udbrød Majoren omsider, gispende efter Luft. Budde. F.93.

ikke kunne tælle til fem olgn., være meget indskrænket ell. uudviklet; ikke have meget omløb i hovedet; ogs.: være fra sans og samling. *Hand synes som hand ey ret tælle kand til Fem.Holb.Paars.122. *Latinske Navne du for hende fører frem, | Der neppe end har lært at telle ret til fem. FrHorn.PM.22. at tænke, at vi nu vil vende om . . er at ansee os for Tosser, der ikke kan tælle til fem. Biehl.DQ.II.17. han er jo . . saa bly . . at han neppe kan tælle til Fem, naar han seer paa et kjønt Kvindfolk. Ing.LB.I.119. Heib.Pros.III. 235. CBernh.XII.194. Arlaud.574.

saa vist (tydeligt osv.) som to og tre er fem, (nu l. br.) aldeles vist, tydeligt osv. jeg viiser det lige saa tydeligt, som to og tre giør fem.Biehl.DQ.III.199. *Hver Døit betalt dem skulde blive, | Og det saa vist som to og tree er fem. TBruun.(Rahb.LB. I.219).

3 kommentarer:

  1. Hvad med de Fem flade Ører. En Øre per Sans?

    SvarSlet
  2. havde det nu været i de gode gamle dage, hvor en ordbogs eksempler udelukkende stammede fra skønlitterære forfattere, så kunne du være kommet med i næste oplag!

    SvarSlet
  3. De gode Gamle Dage er mere end Fem Sekler siden.

    SvarSlet